Tvorba www stránok, internetový obchod, optimalizácia pre vyhľadávače, webdesign, internetový marketing, grafické služby - Widegrafik
najnovšie referencie / the newest referencies

referencies
referencies
referencies
referencies

služby / services

Sme mladé grafické štúdio so zmyslom pre detail a citom pre kvalitnú grafiku. Sme plní nápadov, avšak, rovnakú váhu prikladáme užívateľskej skúsenosti návštevníkov webstránky. Spájame teoretické poznatky o účinkoch dizajnu s návrhmi webových šablón. Naše kreatívne nápady kráčajú ruka v ruke s najnovšími trendmi, či už ide o webdizajn, tlačenú grafiku alebo tvorbu firemnej identity. Alfou a omegou nášho úsilia je spokojný zákazník, preto sa snažíme naše návrhy čo najviac priblížiť vašim predstavám.

We are young graphic studio with the sense for the detail and with the passion for high-quality graphic. We are full of ideas, however, users web page experiences is important for us as well. We are blending theoretical knowledges about the effects of design with web site templates. Our creative ideas are inspired with the hotest trends in the area of web design, printed graphics, or company identity creation. Alpha and Omega of our effort is a satisfied customer, accordingly we try our designs bring closer to your visions as much as possible.
Sluzba webdesign

Webdizajn
S tvorbou webstránok máme bohaté skúsenosti. Za všetko hovorí množstvo návrhov pre klientov z rôznych kútov Slovenska aj Českej republiky. Webdizajn pre vinotéku, detský e-shop, predajňu obuvi či online lekáreň – naše pestré portfólio je dôkazom, že sa vieme zhostiť akejkoľvek témy.

WEB DESIGN
We are highly experienced in the web pages creation. Our company realized a lot of designs for clients from the different locations of Slovak and Czech Republic. Web design for wine shop, e-shop with the baby´s assortment, shoe store, or online pharmacy. Our various porHolio is the proof that we can acquit of whatever theme.

Sluzba webdesign

FIREMNÁ IDENTITA
Hľadáte štúdio, ktoré vám vytvorí logo a všetky ostatné súčasti firemného brandingu? Alebo potrebujete vytvoriť leták, brožúru či plagát? Nechajte si všetko navrhnúť a vytvoriť v našom grafickom štúdiu, ktoré sa postará o komplexné riešenie vašej korporačnej identity a ďalších tlačovín za veľmi výhodné ceny.

THE CORPORATE IDENTITY
Are you looking for the studio that is capable to create logo and the other parts of the company branding as design manual, letter-heads, stamps or advertising items? Leave all these things to be created and completed in our graphic studio that take care of the complex solution of your corporate identity for a fair price.


Sluzba webdesign

HTML/CSS
Návrhom grafického dizajnu naša práca vôbec nekončí. Naopak, silnou devízou našich grafikov je schopnosť nakódovať návrhy do platného XHTML kódu. Grafik, ktorý pozná webové prostredie, je na nezaplatenie, pretože jeho práca zrýchľuje a zefektívňuje celý proces návrhu webstránky.

HTML/CSS
Graphic design is not the end of our job. Vice versa, the strong device of our graphic designers is the ability to code designs into the valid XHTML code. Graphic designer who knows web environment is crucial, because his work accelerate and brings more effectivity to the whole process of a web page´s creation.

Sluzba webdesign

Tlačoviny
Potrebujete vytvoriť leták, brožúru či plagát? Naši grafici vám navrhnú tlačový materiál podľa vašich potrieb a predstáv, následne sa postaráme o jeho produkciu. Vytlačíme vám akýkoľvek grafický návrh na akýkoľvek materiál, či už chcete použiť papier, plátno, plast, drevo, keramiku, sklo alebo kov.

Print
Do you need to create flyer, brochure, or poster? Our graphic designers will create printing material according to your needs and visions and then we take care of its production. We can print whatever graphic design on whatever material for you – paper, canvas, plastic, wood, ceramic, glass or metal.zaujali vás naše služby?
Are you interested in our services?

Neváhajte nás kontaktovať a váš návrh s vami prediskutujeme. Ak máte špeciálne požiadavky, radi vám vyjdeme v ústrety. Pre naše grafické štúdio je každé, hoci aj netradičné zadanie výzvou. Každému zákazníkovi sa snažíme ponúknuť najlepšie možné riešenie.

Don´t hesitate to contact us and we will discuss your idea together. If you have special requirements, we will meet you half-way. For our graphic studio each mission, although untraditional, means a challenge. We try to provide to each of our customer the best possible resolution.

Kontaktujte nás contact us

kontakt / contact

.