Tvorba www stránok, internetový obchod, optimalizácia pre vyhľadávače, webdesign, internetový marketing, grafické služby - WidegrafikTlač materiálov a tlačové služby
Print of materials and prin8ng services

Kvalita tlače kráča ruka v ruke so skvelým grafickým návrhom. Jedno nemôže existovať bez druhého, pretože jedine dobrá tlač môže vyzdvihnúť návrh grafického dizajnéra. Ponúkame široké služby týkajúce sa tlače rozličných súkromných, ale najmä firemných a komerčných materiálov, ako sú plagáty, letáky, vizitky, brožúry či hlavičkové papiere. U nás si môžete nechať vytlačiť akýkoľvek grafický návrh na rozličné druhy povrchov, napríklad papier, plátno, plast, drevo, keramiku, sklo alebo kov.

Print´s quality goes along with the great graphic design. One can´t exist without another, because only well done print can elevate a design of graphic designer. We offer wide spectrum of services regarding to the printing of various personal, but especially of company and commercial materials, as posters, flyers, bussiness cards, brochures or leQer-heads. We can print for you various graphic design on different sorts of the surfaces, e.g. paper, canvas, plastic, wood, ceramic, glass or metal.

prints
prints
prints
prints
prints
prints
prints
prints
prints
prints
Referencie danej kategorii neexistujú

neviete si vybrať ?
You don´t know to choose?

Radi vám pomôžeme a vaše zadanie s vami prediskutujeme, aby sme vám ponúkli najlepšie možné riešenie. Neváhajte nás kontaktovať aj v prípade špeciálnych požiadaviek, ochotne vám vyjdeme v ústrety a vymyslíme pre vás riešenie na mieru.

We will be glad to help you and discuss your idea together in order to provide you the best solution. Don´t hesitate to contact us, even if you will have special requirements. Gladly we will meet you halfway and think up the solution made to measure.

Kontaktujte nás contact us
.
.