Tvorba www stránok, internetový obchod, optimalizácia pre vyhľadávače, webdesign, internetový marketing, grafické služby - WidegrafikPrehľad referencií
our referencies

Ako sa hovorí, dobrá práca sa chváli sama. O našich výsledkoch svedčí množstvo spokojných klientov, ktorí sa zverili do našich rúk. Naši klienti navyše pochádzajú z rôznych segmentov, čo je dôkazom našej flexibility a kreatívneho prístupu k zadaniam. Pozrite si prehľad úspešných projektov, pod ktoré sme sa podpísali.

As the saying goes “a good job praises itself”, we have a lot of satisfied clients. They are from the different segments, what is a declaration of our flexibility and creative attitude to the work. Take a look at successful projects that we are signed up below.

zaujali vás naše služby?
Are you interested in our services?

Nečakajte a kontaktujte nás, aby sme spoločne prediskutovali váš návrh. Neváhajte sa na nás obrátiť aj v prípade, ak máte špecifickú požiadavku, ktorá vyžaduje riešenie na mieru. Neštandardné zadania sú pre nás výzvou, radi vám vyjdeme v ústrety.

Don´t wait anymore and contact us in order to discuss your idea together. Don´t hesitate to appeal to us although if you have a special requirement, that needs the solution made to measure. Nonstandard tasks means a challenge for us, we will be glad to meet you half-way.

Kontaktujte nás contact us
.
.