Tvorba www stránok, internetový obchod, optimalizácia pre vyhľadávače, webdesign, internetový marketing, grafické služby - Widegrafik


54 buble

referencie / referencies


Saldera

klient / client: Eline studio
kategória / category: webdesign

Eline studio

Eline studio

Eline studio

Eline studio

E-mail / E-mail Odoslať známemu / Send to friend

iné práce pre tohto klienta / other works for this client

kontaktujte nás / contact us


Telephone icon +421 949200408 jozef.chlebek@widegrafik.com Email icon

.

spolupracujeme / cooperate

Webdesign
.

služby / services

Sme mladé grafické štúdio so zmyslom pre detail a použiteľnosť. Naše návrhy idú ruka v ruke s najnovšími trendami či už sa jedná o webdesign, tlačenú grafiku alebo firemnú identitu. Práce v oblasti webdesignu sa snažime čo najviac prispôsobovať teóriam použiteľnosti webov a návrhovým vzorom v oblasti použiteľnosti webov. Našou prioritou je spokojný zákazník, preto sa snažíme návrhy čo najviac priblížiť Vašim predstavám.

We are a young graphic studio with an eye for detail and usability. Our designs go hand in hand with the latest trends whether it is a webdesign, printed graphics or corporate identity. Work in the field of webdesign do it's best to adapt theories and webdesign patterns in web usability. Our priority is a satisfied customer and we strive to suggestions as close as possible to your ideas.


Sluzba webdesign

Webdesign
S tvorbou webdesignu máme viac než 4 ročné skúsenosti. Počas tohto obdobia sme vytvorili veľké množstvo designov pre klientov z rôznych kútov Slovenska a Českej republiky.

Webdesign
We have more than 4 years experience of webdesign. During this period we have created many designs for clients from various corners of Slovakia and the Czech Republic.

Sluzba webdesign

HTML / CSS
To čo si navrhneme, si aj bez problémov nakódujeme do validného XHTML kódu. Veď nie je nič účinnejšie a rýchlejšie ako keď si vie grafik vlastný design aj poskladať.

HTML / CSS
What we designed, we can also easily programmed into the valid XHTML code. After all, nothing is more effective and faster than when you can own graphic design and assemble.


Sluzba webdesign

Tlačoviny / Firemné identity
Potrebujete printed graphics or logo? Potrebujete vizitky, letáky či plagáty? Nie je nič jednoduchšie ako štúdio Vám vieme zariadiť aj tlač týchto tlačovín za výborné ceny.

Print / Corporate
Do you need a printed graphics or logo? Do you need a business cards, leaflets or posters? There is nothing easier than a studio we can arrange the printing of printed materials for good prices.

Sluzba webdesign

Reklama
Ako grafické štúdio sme prišli s myšlienkou "reklamy v pohybe" a tak sme zrealizovali vlastný projekt s názvom reklama autom. Viac info na webe projektu.

Advertisment
As a graphic studio, we came up with the idea of "advertising on the move" and so we have carried out their own project named car ad. More info on web project.


Sluzba webdesign

Použiteľnosť
Všetky naše návrhy sa držia hesla "nenuťte užívateľa premýšľať". Naše návrhy sú prehľadné, pre užívateľa zrozumiteľné a najmä použiteľné. V oblasti použiteľnosti webov sa aj akívne pohybujeme o čom svedčia aj chystané publikácie v zahraničných odborných časopisoch.

Usability
All our designs are held the motto "do not make users think." Our designs are clear, understandable and user-friendly especially useful. In the field of web usability we are also actively moving as evidenced by publications about the foreign professional magazines.

Sluzba webdesign

Iné
Výpis hore zmienených služieb ani zďaleka nepokrýva oblasť našej pôsobnosti. Preto ak máte ľubovoľný grafický či iný požiadavok neváhajte nás kontaktovať.

Other
Listing services mentioned above not a bit falls far short of our area of responsibility. So if you have any graphics or other requests please do not hesitate to contact us.


.

kontakt / contact

Ing. Jozef Chlebek
Pod Kalváriou 1560
02301, Oščadnica
Slovenská republika / Slovak republic

Telefón / Phone +421 949200408
ICQ / ICQ 394-659-410
Skype / Skype wwifon
E-mail / E-mail jozef.chlebek@widegrafik.com

.